Izaberite liniju

Šabac Duga d.o.o Beograd

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Šabac Beograd 06:15 sd
2 Šabac Beograd 06:30 radni dan + subota
3 Šabac Beograd 07:30 radni dan + subota
4 Šabac Beograd 08:00 radni dan + subota
5 Šabac Beograd 10:00 radni dan + subota
6 Šabac Beograd 10:30 svakodnevno
7 Šabac Beograd 12:20 radni dan + subota
8 Šabac Beograd 12:30 svakodnevno
9 Šabac Beograd 13:20 svakodnevno
10 Šabac Beograd 15:30 svakodnevno
11 Šabac Beograd 16:15 svakodnevno
12 Šabac Beograd 17:15 svakodnevno
13 Šabac Beograd 18:00 nedelja
14 Šabac Beograd 19:55 svakodnevno
15 Šabac Beograd 21:15 svakodnevno

Beograd Duga d.o.o Šabac

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Beograd Šabac 05:00 svakodnevno
2 Beograd Šabac 06:00 svakodnevno
3 Beograd Šabac 08:45 radni dan + subota
4 Beograd Šabac 10:45 svakodnevno
5 Beograd Šabac 12:15 radni dan + subota
6 Beograd Šabac 14:30 svakodnevno
7 Beograd Šabac 15:00 svakodnevno
8 Beograd Šabac 15:30 radni dan + subota
9 Beograd Šabac 16:20 radni dan
10 Beograd Šabac 17:30 nedelja
11 Beograd Šabac 17:45 radni dan + subota
12 Beograd Šabac 18:00 svakodnevno
13 Beograd Šabac 18:45 svakodnevno
14 Beograd Šabac 20:15 svakodnevno
15 Beograd Šabac 21:55 svakodnevno

Loznica Duga d.o.o Beograd

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Loznica Beograd 05:25 radni dan + subota
2 Loznica Beograd 07:00 radni dan + subota
3 Loznica Beograd 09:00 svakodnevno
4 Loznica Beograd 11:30 svakodnevno
5 Loznica Beograd 12:10 svakodnevno
6 Loznica Beograd 14:25 svakodnevno
7 Loznica Beograd 15:15 svakodnevno
8 Loznica Beograd 18:45 svakodnevno
9 Loznica Beograd 20:06 svakodnevno

Beograd Duga d.o.o Loznica

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Beograd Loznica 05:00 svakodnevno
2 Beograd Loznica 08:45 radni dan + subota
3 Beograd Loznica 10:45 svakodnevno
4 Beograd Loznica 12:15 radni dan + subota
5 Beograd Loznica 14:30 nedelja
6 Beograd Loznica 15:00 svakodnevno
7 Beograd Loznica 15:30 radni dan + subota
8 Beograd Loznica 17:30 nedelja
9 Beograd Loznica 17:45 radni dan + subota
10 Beograd Loznica 18:00 nedelja
11 Beograd Loznica 20:15 svakodnevno

Ljubovija Duga d.o.o Beograd

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Ljubovija Beograd 04:00 radni dan + subota
2 Ljubovija Beograd 07:30 svakodnevno
3 Ljubovija Beograd 13:00 svakodnevno
4 Ljubovija Beograd 18:30 petak + nedelja

Beograd Duga d.o.o Ljubovija

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Beograd Ljubovija 10:45 svakodnevno
2 Beograd Ljubovija 15:00 petak + nedelja
3 Beograd Ljubovija 15:30 radni dan + subota
4 Beograd Ljubovija 17:45 radni dan + subota
5 Beograd Ljubovija 18:00 nedelja

Beograd Duga d.o.o Zminjak

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Beograd Zminjak 10:15 radni dan + subota

* Beograd - Sr. Mitrovica - M. Mitrovica - Bogatic - Zminjak

Zminjak Duga d.o.o Beograd

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Zminjak Beograd 11:15 svakodnevno

Mali Zvornik Duga d.o.o Beograd

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Mali Zvornik Beograd 04:45 radni dan + subota
2 Mali Zvornik Beograd 08:15 svakodnevno
3 Mali Zvornik Beograd 13:45 svakodnevno
4 Mali Zvornik Beograd 19:20 petak + nedelja

Banja Koviljača Duga d.o.o Beograd

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Banja Koviljača Beograd 05:10 radni dan + subota
2 Banja Koviljača Beograd 08:50 svakodnevno
3 Banja Koviljača Beograd 14:15 svakodnevno
4 Banja Koviljača Beograd 19:45 petak + nedelja

Beograd Duga d.o.o Mali Zvornik

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Beograd Mali Zvornik 10:45 svakodnevno
2 Beograd Mali Zvornik 15:00 petak + nedelja
3 Beograd Mali Zvornik 15:30 radni dan + subota
4 Beograd Mali Zvornik 17:45 radni dan + subota
5 Beograd Mali Zvornik 18:00 nedelja

Beograd Duga d.o.o Banja Koviljača

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Beograd Banja Koviljača 10:45 svakodnevno
2 Beograd Banja Koviljača 15:00 petak + nedelja
3 Beograd Mali Zvornik 15:30 radni dan + subota
4 Beograd Banja Koviljača 17:45 radni dan + subota
5 Beograd Banja Koviljača 18:00 nedelja

Šabac Duga d.o.oNovi Sad

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Šabac Novi Sad 15:40 svakodnevno

Novi Sad Duga d.o.oŠabac

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Novi Sad Šabac 20:15 svakodnevno