Praznični red vožnje

Izaberite liniju

Šabac Duga d.o.o Duvanište Duga d.o.o Prnjavor

Obaveštavamo Vas da dana 01.01.2018 otkazujemo sledeće polaske u međugradskom saobraćaju

 • • 06:00 – Beograd – Šabac (01.01. i 07.01.2018)
 • • 07:30 – Šabac – Pećinci – Beograd
 • • 04:00 – Ljubovija – Loznica – Beograd (iz Šapca u 06:30)
 • • 10:45 – Beograd – Ljubovija
 • Dana 01.01. i 07.01.2018.neće saobraćati polasci u prigradskom saobraćaju

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Šabac Prnjavor 07:15 svakodnevno
2 Šabac Prnjavor 09:20 radni dani škole
3 Šabac Prnjavor 10:10 svakodnevno
4 Šabac Prnjavor 12:20 radni dani skole
5 Šabac Prnjavor 13:35 radni dani skole
6 Šabac Prnjavor 14:00 svakodnevno
7 Šabac Prnjavor 15:10 ne saobraca vikendom i državnim praznicima
8 Šabac Prnjavor 16:55 radni dan + subota
9 Šabac Prnjavor 18:25 radni dani skole
10 Šabac Prnjavor 19:15 svakodnevno
11 Šabac Prnjavor 20:15 svakodnevno

Prnjavor Duga d.o.o Duvanište Duga d.o.o Šabac

Obaveštavamo Vas da dana 01.01.2018 otkazujemo sledeće polaske u međugradskom saobraćaju

 • • 06:00 – Beograd – Šabac (01.01. i 07.01.2018)
 • • 07:30 – Šabac – Pećinci – Beograd
 • • 04:00 – Ljubovija – Loznica – Beograd (iz Šapca u 06:30)
 • • 10:45 – Beograd – Ljubovija
 • Dana 01.01. i 07.01.2018.neće saobraćati polasci u prigradskom saobraćaju

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Prnjavor Šabac 05:30 radni dani + subota
2 Prnjavor Šabac 06:00 svakodnevno
3 Prnjavor Šabac 06:30 radni dani škole
4 Prnjavor Šabac 08:50 svakodnevno
5 Prnjavor Šabac 11:15 radni dani škole
6 Prnjavor Šabac 12:00 svakodnevno
7 Prnjavor Šabac 14:10 svakodnevno
8 Prnjavor Šabac 15:10 radni dani škole
9 Prnjavor Šabac 17:40 svakodnevno

Šabac Duga d.o.o Skađani Duga d.o.o Zminjak Duga d.o.oPetkovica

Obaveštavamo Vas da dana 01.01.2018 otkazujemo sledeće polaske u međugradskom saobraćaju

 • • 06:00 – Beograd – Šabac (01.01. i 07.01.2018)
 • • 07:30 – Šabac – Pećinci – Beograd
 • • 04:00 – Ljubovija – Loznica – Beograd (iz Šapca u 06:30)
 • • 10:45 – Beograd – Ljubovija
 • Dana 01.01. i 07.01.2018.neće saobraćati polasci u prigradskom saobraćaju

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Šabac Petkovica 06:45 svakodnevno
2 Šabac Petkovica 09:00 radni dani škole
3 Šabac Petkovica 18:45 radni dani škole
4 Šabac Petkovica 20:15 svakodnevno

Petkovica Duga d.o.oZminjak Duga d.o.o Skađani Duga d.o.o Šabac

Obaveštavamo Vas da dana 01.01.2018 otkazujemo sledeće polaske u međugradskom saobraćaju

 • • 06:00 – Beograd – Šabac (01.01. i 07.01.2018)
 • • 07:30 – Šabac – Pećinci – Beograd
 • • 04:00 – Ljubovija – Loznica – Beograd (iz Šapca u 06:30)
 • • 10:45 – Beograd – Ljubovija
 • Dana 01.01. i 07.01.2018.neće saobraćati polasci u prigradskom saobraćaju

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Petkovica Šabac 05:50 svakodnevno
2 Petkovica Šabac 07:00 radni dani škole
3 Petkovica Šabac 10:30 svakodnevno
4 Petkovica Šabac 12:00 radni dani škole
5 Petkovica Šabac 13:00 svakodnevno
6 Petkovica Šabac 17:30 radni dani škole

Šabac Duga d.o.oOrid Duga d.o.oPredvoricaDuga d.o.oMiokusDuga d.o.oMrđenovac

Obaveštavamo Vas da dana 01.01.2018 otkazujemo sledeće polaske u međugradskom saobraćaju

 • • 06:00 – Beograd – Šabac (01.01. i 07.01.2018)
 • • 07:30 – Šabac – Pećinci – Beograd
 • • 04:00 – Ljubovija – Loznica – Beograd (iz Šapca u 06:30)
 • • 10:45 – Beograd – Ljubovija
 • Dana 01.01. i 07.01.2018.neće saobraćati polasci u prigradskom saobraćaju

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Šabac Mrđenovac 05:40 svakodnevno
2 Šabac Mrđenovac 08:15 radni dani škole
3 Šabac Mrđenovac 11:50 radni dani škole
4 Šabac Mrđenovac 14:00 radni dani škole
5 Šabac Mrđenovac 15:15 svakodnevno
6 Šabac Mrđenovac 20:15 ne saobraća vikendom i državnim praznicima

MrđenovacDuga d.o.oMiokusDuga d.o.oPredvoricaDuga d.o.oOridDuga d.o.oŠabac

Obaveštavamo Vas da dana 01.01.2018 otkazujemo sledeće polaske u međugradskom saobraćaju

 • • 06:00 – Beograd – Šabac (01.01. i 07.01.2018)
 • • 07:30 – Šabac – Pećinci – Beograd
 • • 04:00 – Ljubovija – Loznica – Beograd (iz Šapca u 06:30)
 • • 10:45 – Beograd – Ljubovija
 • Dana 01.01. i 07.01.2018.neće saobraćati polasci u prigradskom saobraćaju

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Mrđenovac Šabac 06:20 svakodnevno
2 Mrđenovac Šabac 10:35 radni dani škole
3 Mrđenovac Šabac 12:30 radni dani škole
4 Mrđenovac Šabac 14:35 radni dani škole
5 Mrđenovac Šabac 16:00 svakodnevno
5 Mrđenovac Šabac 20:45 ne saobraća vikendom i državnim praznicima

ŠabacDuga d.o.o LipolistDuga d.o.oBela Reka

Obaveštavamo Vas da dana 01.01.2018 otkazujemo sledeće polaske u međugradskom saobraćaju

 • • 06:00 – Beograd – Šabac (01.01. i 07.01.2018)
 • • 07:30 – Šabac – Pećinci – Beograd
 • • 04:00 – Ljubovija – Loznica – Beograd (iz Šapca u 06:30)
 • • 10:45 – Beograd – Ljubovija
 • Dana 01.01. i 07.01.2018.neće saobraćati polasci u prigradskom saobraćaju

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Šabac Bela Reka 06:30 ne saobraca vikendom i državnim praznicima
2 Šabac Bela Reka 08:00 svakodnevno
3 Šabac Bela Reka 09:45 svakodnevno
4 Šabac Bela Reka 11:20 radnim danima škole
5 Šabac Bela Reka 12:50 svakodnevno
6 Šabac Bela Reka 13:40 radni dani škole
7 Šabac Bela Reka 15:30 svakodnevno
8 Šabac Bela Reka 18:35 radni dani škole
9 Šabac Bela Reka 20:10 svakodnevno

Bela Reka Duga d.o.oLipolist Duga d.o.oŠabac

Obaveštavamo Vas da dana 01.01.2018 otkazujemo sledeće polaske u međugradskom saobraćaju

 • • 06:00 – Beograd – Šabac (01.01. i 07.01.2018)
 • • 07:30 – Šabac – Pećinci – Beograd
 • • 04:00 – Ljubovija – Loznica – Beograd (iz Šapca u 06:30)
 • • 10:45 – Beograd – Ljubovija
 • Dana 01.01. i 07.01.2018.neće saobraćati polasci u prigradskom saobraćaju

# Mesto polaska Mesto dolaska Veme polaska
1 Bela Reka Šabac 05:40 svakodnevno
2 Bela Reka Šabac 06:20 radi dani škole
3 Bela Reka Šabac 07:20 ne saobraca vikendom i državnim praznicima
4 Bela Reka Šabac 08:40 radni dani škole
5 Bela Reka Šabac 11:05 svakodnevno
6 Bela Reka Šabac 12:15 radni dani škole
7 Bela Reka Šabac 14:00 svakodnevno
8 Bela Reka Šabac 16:50 saobraca radim danima škole
9 Bela Reka Šabac 19:20 svakodnevno