Duga D.O.O. Gradski saobraćaj

Gradski saobraćaj

ŠTITAR – MIŠAR

05:05
06:00
06:50
08:10
9:30 – Saobraća radnim danom
11:35
12:55 – Saobraća radnim danom
14:05
15:05 – Saobraća radnim danom
16:20 – Saobraća radnim danom
17:50 – Saobraća radnim danom
19:05
20:05 – Saobraća radnim danom
21:05 – Saobraća radnim danom
22:05

MIŠAR – ŠTITAR

05:20 – Saobraća radnim danom
06:05
06:55
08:10
09:30
10:30 – Saobraća radnim danom
12:00 – Saobraća radnim danom
12:35
14:05 – Saobraća radnim danom
15:05
16:05 – Saobraća radnim danom
17:10 – Saobraća radnim danom
18:50 – Saobraća radnim danom
20:15
21:05 – Saobraća radnim danom
22:05 – Saobraća radnim danom
23:05

ŠTITAR – ORAŠAC

05:05 – Saobraća radnim danom
06:00 – Saobraća radnim danom
06:50 – Saobraća radnim danom
08:10 – Saobraća radnim danom
11:35 – Saobraća radnim danom
12:55 – Saobraća radnim danom
15:05 – Saobraća radnim danom
17:50 – Saobraća radnim danom

ORAŠAC – ŠTITAR

05:55 – Saobraća radnim danom
06:50 – Saobraća radnim danom
07:40 – Saobraća radnim danom
12:25 – Saobraća radnim danom
13:47 – Saobraća radnim danom
15:55 – Saobraća radnim danom
18:41 – Saobraća radnim danom
20:55 – Saobraća radnim danom

JEVREMOVAC – MIŠAR

05:20 – Saobraća radnim danom
06:10
07:20 – Saobraća radnim danom
13:25 – Saobraća radnim danom
14:20
15:30 – Saobraća radnim danom
21:30 – Saobraća radnim danom

MIŠAR – JEVREMOVAC

06:45
08:40 – Saobraća radnim danom
14:10 – Saobraća radnim danom
15:00
16:10 – Saobraća radnim danom
22:10 – Saobraća radnim danom

JEVREMOVAC – LETNJIKOVAC

06:50 – Saobraća radnim danom
08:20
09:20
10:20
11:20 – Saobraća radnim danom
12:20
12:50 – Saobraća radnim danom
14:55 – Saobraća radnim danom
16:50
18:20 – Saobraća radnim danom
19:20 – Saobraća radnim danom
20:20 – Saobraća radnim danom

LETNJIKOVAC – JEVREMOVAC

06:16 – Saobraća radnim danom
06:56 – Saobraća radnim danom i subotom
07:20 – Saobraća radnim danom
08:50
09:50
10:50
11:50 – Saobraća radnim danom
12:50
13:50 – Saobraća radnim danom
15:30 – Saobraća radnim danom
17:50
18:50 – Saobraća radnim danom
19:50 – Saobraća radnim danom
21:50 – Saobraća radnim danom

BOGOSAVAC – MIŠAR

06:00 – Saobraća radnim danom i subotom
06:50 – Saobraća radnim danom
14:10 – Saobraća radnim danom i subotom

MIŠAR – BOGOSAVAC

07:30 – Saobraća radnim danom
15:00 – Saobraća radnim danom i subotom

BOGOSAVAC – POCERSKI PRIČINOVIĆ

07:30 – Saobraća radnim danom
09:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:50 – Saobraća radnim danom
12:30 – Saobraća radnim danom i subotom
13:25 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:20 – Saobraća radnim danom
16:40 – Saobraća radnim danom
18:45 – Saobraća radnim danom

POCERSKI PRIČINOVIĆ – BOGOSAVAC

06:10 – Saobraća radnim danom
06:50 – Saobraća radnim danom i subotom
10:10 – Saobraća radnim danom
11:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:35 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:25 – Saobraća radnim danom i subotom
14:05 – Saobraća radnim danom
16:40 RD – Saobraća radnim danom
19:55 – Saobraća radnim danom

JEVREMOVAC – NOVO GROBLJE

08:20 – Saobraća subotom i nedeljom
09:20 – Saobraća subotom i nedeljom
10:20 – Saobraća subotom i nedeljom
12:20 – Saobraća subotom i nedeljom
16:50 – Saobraća subotom i nedeljom

NOVO GROBLJE – JEVREMOVAC

08:50 – Saobraća subotom i nedeljom
09:50 – Saobraća subotom i nedeljom
10:50 – Saobraća subotom i nedeljom
12:50 – Saobraća subotom i nedeljom
17:50 – Saobraća subotom i nedeljom