Duga D.O.O. Polasci iz Šapca – prigradski saobraćaj

Polasci iz Šapca – prigradski saobraćaj

ŠABAC – DOBRIĆ – RADOVAŠNICA

04:50
05:30 - Saobraća radnim danom kada rade škole
06:30
10:30
12:10 – Saobraća radnim danom
13:50 - Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
17:10 - Saobraća radnim danom kada rade škole
18:00
19:10 - Saobraća radnim danom kada rade škole
20:10

ŠABAC – TABANOVIĆ – ŠEVARICE – DRENOVAC

06:15 RD
07:45
10:25
11:50 – Saobraća radnim danom
12:20 – Saobraća radnim danom
13:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:05
15:30
16:40 – Saobraća radnim danom
17:45
19:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:05

ŠABAC – G.VRANJSKA – ZABLAĆE – METLIĆ – RASKRŠĆE

07:30
14:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
20:30

ŠABAC – G.VRANJSKA – ZABLAĆE – METLIĆ

06:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:30
10:20
12:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
18:00
19:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:30

ŠABAC – CEROVAC – M.VRANJSKA – ŽABAR

05:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06:50 – Saobraća radnim danom
11:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30 – Saobraća radnim danom
19:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:20 – Saobraća radnim danom

ŠABAC – VARNA

07:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – MAOVI

05:30
06:16 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:30
12:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30 – Saobraća radnim danom
19:30

ŠABAC – MILOŠEVAC

04:50 – Saobraća radnim danom
05:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06:30
10:50
13:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
19:40

ŠABAC – DVORIŠTE

05:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06.35
12:40
15:20

ŠABAC – NAKUČANI

06:35
09:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:20
20:20

ŠABAC – BUKOR

06:15 – Saobraća radnim danom
08:45 – Saobraća subotom i nedeljom
10:20 – Saobraća radnim danom
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
17:15
20:20

ŠABAC – VOLUJAC

05:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06:15 – Saobraća radnim danom
06:35
08:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
08:45 – Saobraća subotom i nedeljom
09:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:20 – Saobraća radnim danom
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:40
14:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:20
15:30
17:15
20:20

ŠABAC – D.RUMSKA

08:45 – Saobraća subotom i nedeljom
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
20:20

ŠABAC – SINOŠEVIĆ

06:15 – Saobraća radnim danom
08:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
08:45 – Saobraća subotom i nedeljom
10:20 – Saobraća radnim danom
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
17:15
20:20

ŠABAC – LIPOLIST – BELA REKA

06:30 – Saobraća radnim danom
7:50 – Saobraća svakim danom kada rade škole
09:45 – Saobraća radnim danom
11:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:50
13:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
17:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:10

ŠABAC – DUVANIŠTE – PRNJAVOR

07:15
9:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:10
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:00
15:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:55 – Saobraća radnim danom kada rade škole
19:15

ŠABAC – SKRAĐANI – PRNJAVOR – PETKOVICA

11:45
13:35 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:40
18:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:15

ŠABAC – SKRAĐANI – ZMINJAK – PETKOVICA

07:00
09:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:45
13:35 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:40
18:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:15

ŠABAC – ORAŠAC – MRĐENOVAC – MIOKUS – PREDVORICA – ORID – KORMAN – MIŠAR DOM

06:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:25 – Saobraća radnim danom
12:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:15 – Saobraća radnim danom
15:15
17:00 – Saobraća radnim danom
20:05 – Saobraća radnim danom

ŠABAC - ORAŠAC- MRĐENOVAC - MIOKUS - PREDVORICA - KORMAN - MIŠAR - MALA VRANJSKA - CEROVAC - ŽABAR

11:25 - Saobraća za vreme raspusta
14:15 - Saobraća za vreme raspusta
15:30 - Saobraća subotom i nedeljom za vreme raspusta
20:20 - Saobraća za vreme raspusta