Duga D.O.O. Polasci za Šabac – prigradski saobraćaj

Polasci za Šabac – prigradski saobraćaj

RADOVAŠNICA – DOBRIĆ – ŠABAC

05:35
06:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:10
11:40
13:00 – Saobraća radnim danom
14:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:30
18:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
18:50
20:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
21:00

DRENOVAC – ŠEVARICE – TABANOVIĆ – ŠABAC

05:35
06:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06:55 – Saobraća radnim danom
08:25
11:30 – Saobraća radnim danom
12:20
13:00 – Saobraća radnim danom
14:25 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:45
18:00
19:00 – Saobraća radnim danom
19:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole

RASKRŠĆE – METLIĆ – ZABLAĆE – G.VRANJSKA – ŠABAC

05:05
09:00
15:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:50

METLIĆ – ZABLAĆE – G.VRANJSKA – ŠABAC

05:30
06:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
09:25
11:10
13:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
17:10
19:00

ŽABAR – M.VRANJSKA – CEROVAC – ŠABAC

05:35 – Saobraća radnim danom
06:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:30 – Saobraća radnim danom
12:25 – Saobraća radnim danom
14:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
18:00 – Saobraća radnim danom
21:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole

VARNA – ŠABAC

07:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:20

MAOVI – ŠABAC

05:55
06:35 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:55
13:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:05 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:35
19:50

MILOŠEVAC – ŠABAC

05:40 – Saobraća radnim danom
06:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:20
11:40
14:05 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:20
20:30

DVORIŠTE – ŠABAC

06:05 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:10
13:30
16:35

NAKUČANI – ŠABAC

05:50
07:35
11:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:10

BUKOR – ŠABAC

05:00
07:20 – Saobraća radnim danom
10:00 – Saobraća subotom i nedeljom
11:30 – Saobraća radnim danom
13:55 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:50
18:25

VOLUJAC – ŠABAC

05:40
06:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:40
08:00 – Saobraća radnim danom
08:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:30 – Saobraća subotom i nedeljom
11:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:10 – Saobraća radnim danom
13:15
14:25 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:20
17:30
19:05

D.RUMSKA – ŠABAC

05:22
07:42 – Saobraća radnim danom
11:52 – Saobraća radnim danom
17:12
18:47

SINOŠEVIĆ – ŠABAC

05:57
06:32 – Saobraća radnim danom kada rade škole
08:02 – Saobraća radnim danom
08:42 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:32 – Saobraća subotom i nedeljom
12:12 – Saobraća radnim danom
13:17
14:25 – Saobraća radnim danom kada rade škole
17:32
19:07

BELA REKA – LIPOLIST – ŠABAC

05:30
06:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:20 – Saobraća radnim danom
08:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:00
12:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:00
16:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
19:20

PRNJAVOR – DUVANIŠTE – ŠABAC

05:45
06:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
08:50
11:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:00
14:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
17:40

PETKOVICA – SKRAĐANI – ZMINJAK – ŠABAC

05:50
07:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:30
12:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:00
17:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
18:30

MRĐENOVAC – ŠABAC

07:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:45 – Saobraća radnim danom
14:35 – Saobraća radnim danom
15:35
17:20 – Saobraća radnim danom
20:30 – Saobraća radnim danom

ORID - ŠABAC

06:10
07:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:10 – Saobraća radnim danom
15:00 – Saobraća radnim danom
16:00
17:45 – Saobraća radnim danom
20:50 – Saobraća radnim danom

ŽABAR - CEROVAC - MALA VRANJSKA - MIŠAR - KORMAN - PREDVORICA - MIOKUS - MRĐENOVAC - ORAŠAC- ŠABAC

05:35 - Saobraća za vreme raspusta
12:25 - Saobraća za vreme raspusta
15:00 - Saobraća subotom i nedeljom za vreme raspusta
18:00 - Saobraća za vreme raspusta