Duga D.O.O. Prigradski saobraćaj

Prigradski saobraćaj

Polasci iz Šapca

ŠABAC – DOBRIĆ – RADOVAŠNICA

04:50
05:30 - Saobraća radnim danom kada rade škole
06:30
10:30
12:10 – Saobraća radnim danom
13:50 - Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
17:10 - Saobraća radnim danom kada rade škole
18:00
19:10 - Saobraća radnim danom kada rade škole
20:10

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – TABANOVIĆ – ŠEVARICE – DRENOVAC

06:15 RD
07:45
10:25
11:50 – Saobraća radnim danom
12:20 – Saobraća radnim danom
13:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:05
15:30
16:40 – Saobraća radnim danom
17:45
19:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:05

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – G.VRANJSKA – ZABLAĆE – METLIĆ – RASKRŠĆE

07:30
14:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
20:30

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – G.VRANJSKA – ZABLAĆE – METLIĆ

06:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:30
10:20
12:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
18:00
19:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:30

ŠABAC – CEROVAC – M.VRANJSKA – ŽABAR

05:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06:50 – Saobraća radnim danom
11:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30 – Saobraća radnim danom
19:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:20 – Saobraća radnim danom

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – VARNA

07:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – MAOVI

05:30
06:16 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:30
12:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30 – Saobraća radnim danom
19:30

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – MILOŠEVAC

04:50 – Saobraća radnim danom
05:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06:30
10:50
13:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
19:40

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – DVORIŠTE

05:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06.35
12:40
15:20

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – NAKUČANI

06:35
09:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:20
20:20

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – BUKOR

06:15 – Saobraća radnim danom
08:45 – Saobraća subotom i nedeljom
10:20 – Saobraća radnim danom
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
17:15
20:20

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole
SIN – Saobraća subotom i nedeljom

ŠABAC – VOLUJAC

05:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06:15 – Saobraća radnim danom
06:35
08:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
08:45 – Saobraća subotom i nedeljom
09:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:20 – Saobraća radnim danom
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:40
14:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:20
15:30
17:15
20:20

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole
SIN – Saobraća subotom i nedeljom

ŠABAC – D.RUMSKA

08:45 – Saobraća subotom i nedeljom
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
20:20

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole
SIN – Saobraća subotom i nedeljom

ŠABAC – SINOŠEVIĆ

06:15 – Saobraća radnim danom
08:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
08:45 – Saobraća subotom i nedeljom
10:20 – Saobraća radnim danom
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
17:15
20:20

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole
SIN – Saobraća subotom i nedeljom

ŠABAC – LIPOLIST – BELA REKA

06:30 – Saobraća radnim danom
7:50 – Saobraća svakim danom kada rade škole
09:45 – Saobraća radnim danom
11:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:50
13:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:30
17:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:10

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole
SIN – Saobraća subotom i nedeljom

ŠABAC – DUVANIŠTE – PRNJAVOR

07:15
9:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:10
12:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:00
15:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:55 – Saobraća radnim danom kada rade škole
19:15

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – SKRAĐANI – PRNJAVOR – PETKOVICA

11:45
13:35 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:40
18:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:15

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – SKRAĐANI – ZMINJAK – PETKOVICA

07:00
09:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:45
13:35 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:40
18:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
20:15

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

ŠABAC – ORAŠAC – MRĐENOVAC – MIOKUS – PREDVORICA – ORID – KORMAN – MIŠAR DOM

06:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:25 – Saobraća radnim danom
12:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:15 – Saobraća radnim danom
15:15
17:00 – Saobraća radnim danom
20:05 – Saobraća radnim danom

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole
RDS – Saobraća radnim danom i subotom

Polasci za Šabac

RADOVAŠNICA – DOBRIĆ – ŠABAC

05:35
06:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:10
11:40
13:00 – Saobraća radnim danom
14:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:30
18:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
18:50
20:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
21:00

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

DRENOVAC – ŠEVARICE – TABANOVIĆ – ŠABAC

05:35
06:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
06:55 – Saobraća radnim danom
08:25
11:30 – Saobraća radnim danom
12:20
13:00 – Saobraća radnim danom
14:25 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:45
18:00
19:00 – Saobraća radnim danom
19:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

RASKRŠĆE – METLIĆ – ZABLAĆE – G.VRANJSKA – ŠABAC

05:05
09:00
15:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:50

METLIĆ – ZABLAĆE – G.VRANJSKA – ŠABAC

05:30
06:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
09:25
11:10
13:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
17:10
19:00

ŽABAR – M.VRANJSKA – CEROVAC – ŠABAC

05:35 – Saobraća radnim danom
06:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:30 – Saobraća radnim danom
12:25 – Saobraća radnim danom
14:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
18:00 – Saobraća radnim danom
21:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

VARNA – ŠABAC

07:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:20

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

MAOVI – ŠABAC

05:55
06:35 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:55
13:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:05 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:35
19:50

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

MILOŠEVAC – ŠABAC

05:40 – Saobraća radnim danom
06:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:20
11:40
14:05 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:20
20:30

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

DVORIŠTE – ŠABAC

06:05 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:10
13:30
16:35

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

NAKUČANI – ŠABAC

05:50
07:35
11:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:10

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

BUKOR – ŠABAC

05:00
07:20 – Saobraća radnim danom
10:00 – Saobraća subotom i nedeljom
11:30 – Saobraća radnim danom
13:55 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:50
18:25

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade školeSIN – Saobraća subotom i nedeljom

VOLUJAC – ŠABAC

05:40
06:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:40
08:00 – Saobraća radnim danom
08:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:30 – Saobraća subotom i nedeljom
11:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:10 – Saobraća radnim danom
13:15
14:25 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:50 – Saobraća radnim danom kada rade škole
16:20
17:30
19:05

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole
SIN – Saobraća subotom i nedeljom

D.RUMSKA – ŠABAC

05:22
07:42 – Saobraća radnim danom
11:52 – Saobraća radnim danom
17:12
18:47

RD – Saobraća radnim danom

SINOŠEVIĆ – ŠABAC

05:57
06:32 – Saobraća radnim danom kada rade škole
08:02 – Saobraća radnim danom
08:42 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:32 – Saobraća subotom i nedeljom
12:12 – Saobraća radnim danom
13:17
14:25 – Saobraća radnim danom kada rade škole
17:32
19:07

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole
SIN – Saobraća subotom i nedeljom

BELA REKA – LIPOLIST – ŠABAC

05:30
06:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
07:20 – Saobraća radnim danom
08:40 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:00
12:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
14:00
16:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
19:20

RD – Saobraća radnim danom
Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

PRNJAVOR – DUVANIŠTE – ŠABAC

05:45
06:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
08:50
11:15 – Saobraća radnim danom kada rade škole
12:00
14:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
15:10 – Saobraća radnim danom kada rade škole
17:40

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

PETKOVICA – SKRAĐANI – ZMINJAK – ŠABAC

05:50
07:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:30
12:00 – Saobraća radnim danom kada rade škole
13:00
17:30 – Saobraća radnim danom kada rade škole
18:30

Š – Saobraća radnim danom kada rade škole

MRĐENOVAC – ŠABAC

07:45 – Saobraća radnim danom kada rade škole
10:20 – Saobraća radnim danom kada rade škole
11:45 – Saobraća radnim danom
14:35 – Saobraća radnim danom
15:35
17:20 – Saobraća radnim danom
20:30 – Saobraća radnim danom

RD – Saobraća radnim danom
RDS – Saobraća radnim danom i subotom