Duga D.O.O – Transport

https://youtu.be/peaFyPBLGBo

POKAZNA KARTA

Cena pokazne karte
iznosi 3600.00 RSD
i važi 30 dana od dana kupovine uz neograničen broj vožnji u gradskom i prigradskom saobraćaju.


DUGA DOO – Petlovača

DUGA TRAVEL – Šabac