POKAZNA KARTA

Cena pokazne karte
iznosi 3600.00 RSD
i važi 30 dana od dana kupovine uz neograničen broj vožnji u gradskom i prigradskom saobraćaju.

DUGA DOO - Petlovača

DUGA TRAVEL - Šabac